مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت

تعداد بازدید:۴۳۱۳

‌‌

 

آقای میر علی سیدی

 

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول طرح و گسترش

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۸-۰۴۵

پست الکترونیک : Gostareshnir@yahoo.com

 

 

 

 

خانم مریم تیزپری

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس طرح گسترش شبکه

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۸-۰۴۵

پست الکترونیک : Gostareshnir@yahoo.com

 

 

خانم دنیا ابراهیمی وثوق

مدرک تحصیلی: لیسانس HIT

سمت: کارشناس طرح گسترش شبکه

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۸-۰۴۵

پست الکترونیک : Gostareshnir@yahoo.com

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰