بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۲۷۲۷

خانم منیره اسمعلی نسب

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت: مسئول بهداشت خانواده شهرستان

تلفن تماس :۳۲۲۸۴۹۲۱-۰۴۵

 

خانم خدیجه ایمانی

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت: بهداشت خانواده

تلفن تماس :۳۲۲۸۴۹۲۱-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱