بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۲۶۴۷

آقای محمدتقی عالی قدر

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 آقای هادی پناهی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 32282140 - 045

 

 

شرح وظایف:

 

  • کنترل و پایش مستمر از کلیه واحدهای مختلف صنعتی و....

  • انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی – دوره‌ای و اختصاصی

  • شناسایی و اندازه‌گیری فاکتورهای زیان‌آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی – شیمیایی– بیولوژیکی– روانی و ارگونومیکی

  • آموزش و بازآموزی در سطوح مختلف (مدیران – شاغلین – بهداشت‌یاران – بهگران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع – کارشناسان و کاردانان و پزشکان شاغل در مراکز بهداشت)

  • بررسی شکوائیه‌های رسیده

  • اجرای طرحها و برنامه‌های مختلف شامل طرح ادغام – بقا- پایش- بهگر- خانه‌های بهداشت کارگری و...

  • صدور صلاحیت بهداشتی

  • بازدید مشترک از خانه‌های بهداشت کارگری

  • تهیه و تنظیم آمار فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای بصورت ماهیانه – سه ماهه- شش ماهه- سالیانه و تعیین شاخصهای مربوطه

  • ثبت و نظارت بر سامانه جامع بازرسی

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱