اموردارویی

تعداد بازدید:۱۰۶۴

صمد سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

سمت: مسئول تدارکات دارویی

تلفن تماس : 32284313 - 045

 

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۴۰۰