امور مالی

تعداد بازدید:۱۵۴۰

 

سید محمد علی احمدی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: مسئول حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی جباری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

سمت: کارشناس حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریسا صادقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق

سمت: کارشناس حسابداری

 

بهزاد مظفری

سمت: مسئول اموال و انبار

 

روح الله دهقان

سمت : کارشناس حسابداری

 

سعید فروتن 

سمت: کارشناس حسابداری

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۴۰۱