مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دیمان

تعداد بازدید:۹۵۹

مرکز در روستای دیمان واقع شده و دارای بخش های ویزیت پزشک عمومی، مامایی و داروخانه می باشد.

تلفن تماس : 32130741

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۸