مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کورائیم

تعداد بازدید:۲۱۸۶

مرکز در شهر کورائیم واقع شده و دارای بخش های ویزیت پزشک عمومی، پرستاری، مامایی، داروخانه، دندانپزشکی و آزمایشگاه می باشد.

تلفن تماس: ۳۲۲۵۲۴۲۵

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸