مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی نیر

تعداد بازدید:۴۶۹۱

مرکز در شهر نیر واقع شده و دارای درمانگاه تخصصی، ویزیت پزشک عمومی، بخش های دیالیز، آزمایشگاه، تسهیلات زایمانی، پرستاری، داروخانه، هاری، دندانپزشکی و رادیولوژی می باشد.

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۲۵۵

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸