مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قره شیران

تعداد بازدید:۲۸۹۳

مرکز در روستای قره شیران واقع شده و دارای بخش های ویزیت پزشک عمومی، مامایی و داروخانه می باشد.

تلفن تماس :۳۲۲۷۸۴۰۰

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸